Sportcsarnok

Tisztelt Gyermelyi Lakosok!

 

A Sportcsarnok bérleti díjairól az alábbiakban tájékoztatom Önöket.

Igényeiket a tervezett esemény előtt legalább két héttel jelezzék Minorics Ákosnál (T.:06 30 833 5123) vagy Kókai Rita polgármesternél (T.: 06-30-833-80-35) telefonon vagy személyesen az Önkormányzati Hivatalban.

 

A Képviselő-testület Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2016. január 1-től -önköltségszámítással- az alábbiak szerint állapítja meg.

 

 Sportcsarnok: 36.000 Ft/nap,
                             4000,-Ft/óra (3 óráig terjedő bérlés esetén)

 

Kedvezmények:

  • A helyi egyházak, civil szervezetek, civil csoportok, helyi intézmények (általános iskola, óvoda, önkormányzat) közösségi céllal, valamint jótékonysági céllal szervezett rendezvényei minden helyiség  tekintetében ingyenesek. Az ingyenesség nem vonatkozik a takarítási kötelezettséggel járó költségekre.

 

 

hazirend