Erdei iskola

Tisztelt Gyermelyi Lakosok!

Az Erdei Iskola bérleti díjairól az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

Igényeiket a tervezett esemény előtt legalább két héttel jelezzék Minorics Ákosnál (T.:06 30 833 5123) vagy Kókai Rita polgármesternél (T.: 06-30-833-80-35) telefonon vagy személyesen az Önkormányzati Hivatalban.

A Képviselő-testület Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2016. január 1-től -önköltségszámítással- az alábbiak szerint állapítja meg.

Erdei Iskola: 17.000 ,-Ft/nap, 2000 Ft/óra (3 óráig terjedő bérlés esetén)

Kedvezmények:

 • A helyi egyházak, civil szervezetek, civil csoportok, helyi intézmények (általános iskola, óvoda, önkormányzat) közösségi céllal, valamint jótékonysági céllal szervezett rendezvényei minden helyiség  tekintetében ingyenesek. Az ingyenesség nem vonatkozik a takarítási kötelezettséggel járó költségekre.

 

 

Házirend

 

NEVE:  Sándor Paulina Erdei-Iskola, Gyarmatpusztai Kultúr Pagony

CÍME:  2821 Gyermely Gyarmatpuszta 1134 hrsz

ÜZEMELTETŐ:  Gyermely Község Önkormányzata 2821 Gyermely, Petőfi tér 1.

GONDNOK:   Kiss Gabriella 30/ 400-87-45

A HÁZIREND HATÁLYA KITERJED:  mindenkire, aki az épületet használja.

Az Erdei Iskola programjai zavartalansága érdekében a házirendet minden használónak kötelessége betartani és betartatni.

 

MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓK:

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

A szállásra vonatkozó térítési díjat táborok esetén az érvényes árlista alapján, egyedi igények (családi rendezvények, céges rendezvények stb. épületbérlése esetén)  Gyermely Község Önkormányzatának, a nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díjáról szóló határozatban foglaltak alapján történik.

A bérleti díj befizetése az épület átadása előtt Gyermely község Önkormányzatánál történik,  melyről számlát kap az igénybevevő.

NYITVA TARTÁS: bejelentkezés alapján

Épület átadás-átvétel

 • A csoport fogadása a csoportvezető és a gondnok által egyeztetett időintervallumban történik. Az épület átadása a bejelentkezési lapon, illetve a felelősségvállalási nyilatkozaton megjelölt feltételek elfogadása és aláírása után lehetséges.
 • Gyermektáborok esetén a csoport névsorát fel kell tűntetni a bejelentkezési lapon.
 • A szemetet az udvaron elhelyezett kukákba kell üríteni.
 • Az épületben rendet kell tartani, az eszközöket rendeltetésszerűen kell használni,
 • Az épület elhagyását követően a konyhai eszközöket elmosogatva, az épület berendezéseit eredeti helyükre visszarendezve kell átadni.
 • Az épület elhagyását követően a takarítását az Önkormányzat biztosítja.

VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK

 • Az épület állagmegóvásáért mindenki felelős!
 • Állatot az épületbe bevinni tilos!
 • A 14 évnél fiatalabb gyermekeket szülői, vagy tanári kíséret nélkül csak a szülő írásos kérésére fogadjuk.
 • Foglalkozásainkról a gyermeket csak a szülő által írásban  – névvel, címmel, szem,ig, számmal – megnevezett személy viheti el.
 • 22.00 óra után a hangoskodást kerüljék.
 • Az erdei iskola teljes területén – az udvaron is – tilos a dohányzás!
 • Kérjük, vigyázz magad és társaid testi épségére és egészségére!

REND ÉS TISZTASÁG

 • Kérjük, őrizd meg az erdei iskolát és környékét tisztának és szépnek!
 • Kérjük, hogy ne felejtsd el: Intelligens ember nem szemetel. A többieknek pedig tilos!
 • Kérjük, hogy a WC-t, fürdőszobát rendeltetésszerűen, céljának megfelelően használd!
 • Kérjük, hagyj magad után mindent úgy – RENDBEN, TISZTÁN, ÉPEN -, ahogyan azt találtad!

VISELKEDÉS

 • Kérjük, takarékoskodj a vízzel és az energiával!
 • Kérjük, hogy vigyázz a közös eszközökre és társaid javaira!
 • Kérjük, vedd figyelembe, hogy nemcsak Te vagy a házban, másokhoz is alkalmazkodj!
 • Kérjük, hogy gondolkodj, mielőtt cselekszel!
 • Kérjük, ha bármilyen rendkívüli eseményt vagy rendellenességet észlelsz, azt azonnal jelezd valamelyik felnőttnek!


BIZTONSÁG

 • Kérjük, hogy nyílt lángot ne használj, és tűzveszélyes anyagot ne tarts az épületben!
 • Kérjük, hogy a használati tárgyakat, különös tekintettel az elektromos eszközökre és szerszámokra csak rendeltetésszerűen és csak tanári felügyelettel használd!
 • Kérjük, vigyázz magad és társaid testi épségére és egészségére! Kérjük, ne kínálj, és ne fogyassz tiltott szereket (alkohol, drog)!
 • Kérjük, hogy vigyázz értékeidre, mert azokért senki nem vállal felelősséget!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

 • A gyermek által hozott játék épségéért, meglétéért felelősséget nem vállalunk!
 • A szülő értesítésére szolgáló telefonszámot kötelessége a csoportvezetőnek  összegyűjteni, a gyermek érdekében.
 • Kérjük, Önöket, vigyázzanak a tisztaságra, mutassanak példát a gyermekeknek!
 • A gyermeket ért udvari balesetért a szülőt (gyermekért jött felnőttet), csoportvezetőt terheli a felelősség.
 • Baleset esetén értesíteni kell a szülőt, szükség szerint a mentőket.
 • Mobil klíma és hősugárzó használata TILOS!

A nem rendeltetésszerű használat által az épület állagában illetve használati-berendezési tárgyaiban bekövetkezett kárt meg kell téríteni!

 

Gyermely-Gyarmatpuszta, 2015.március 3.

Kókai Rita

polgármester