Egyházak

Katolikus egyház

A falu egyházát már 12. századi források is említik. Kezdetben fatemplom állt a mai Palotadombon, amelyet az évszázadok folyamán többször, több lépésben átépítettek. A mai katolikus műemlék templom barokk hajója 1749-ben középkori – XV. századi – romokon épült fel. Ennek jól látható maradványa a gótikus szentély. A Szent István templom sekrestyéje, tornya és a karzat később készült el. Anyakönyveit 1760-tól vezetik.

Az oltárképen a templom védőszentje, Szent István király ajánlja fel a koronát Szűz Máriának. A főoltáron balról Szent Imre herceg, jobbról Szent László szobra látható. A templom búcsúja augusztus 20-án van.

A gyermelyiek többsége katolikus. A Karitasz helyi szervezete aktívan szervezi a rászorulók segítését. Emellett az utóbbi években a templom alapítványával felkarolták a Gyermely és Szomor közti dombtetőn 1879-ben felállított kőkereszt és az 1911-ből származó Kálvária felújítását.

A Kenderesben, árnyas fák alatt megbúvó régi, kedves, 1908 körül alapított Mária kegyhelyet önkéntesek egy csoportja tette rendbe 2013-ban.

A katolikus temető ravatalozója 2008-ban újult meg.

Református egyház

A török pusztítás után Gyermelyt benépesítő lakosság református volt. A róluk szóló első bejegyzés 1674-ből származik, anyakönyvüket 1711-től vezetik. A gyülekezetet a folyamatos építkezés és gyarapodás jellemezte, és jellemzi ma is. A faluközpontban álló templom az évszázadok alatt többször elpusztult, de mindig újjáépítették.  A mai templom hajójának építése 1786-ban fejeződött be. Ezután a gyülekezet folyamatosan gyarapította az épületet: torony, utcai bejárat épült hozzá, bútorzatot, harangokat kapott. 1794-ben elkészült a lelkipásztornak otthont adó parókia, amely 1856-ban nyerte el mai formáját. 1804-ből származik a napjainkban felújításra került kőkerítés. 1847-ben készíttették a vörös márvány úrasztalát és a keresztelőmedencét. A II. világháború után az egyház épületeit romjaikból újjáépítették, azóta többször felújították, fejlesztették. 1991-96 között például a németországi Veldhausen gyülekezetének anyagi segítségével, utoljára pedig 2012-ben uniós forrásból és a hívek adományaiból korszerűsítették. A református temető ravatalozóját 2009-ben újították fel.

Ma a gyülekezet mintegy 400 tagot számlál.