Civil szervezetek

Alapítványok:

“Gyarmatpusztáért” Alapítvány

Cím: 2821 Gyermely , Gyarmatpuszta 3.

Cél: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport.

 

Tóth Béla Emlékalapítvány

Képviselő: Özv. Tóth Béláné kuratóriumi elnök

Cím: 2821 Gyermely, Bajnai u. 1.

Cél: Az alapítvány névadója szellemi hagyatékának megfelelően az oktatásügy támogatása.

Adószám:           19151238-1-11

 

Gyermelyi Katolikus Templom És Kápolna Alapitvány

Képviselő: Ifj. Fülöp László kuratóriumi elnök

Cím: 2821 Gyermely Virág u. 3.

Célok: A Gyermelyi Katolikus Templom és a Gyarmatpusztai Kápolna megvédése, állagának fenntartása, folyamatos karbantartása, és a mindehhez szükséges anyagi erő egy részének megteremtése.

Adószám: 18608287-1-11

 

Alapítvány a Gyermelyi Református Egyházközség Vallási és Karitatív Céljainak támogatására

Képviselő: Végh Zsigmond kuratórium elnöke

Cím: 2821 Gyermely , Petőfi tér 8.

Célok: református vallási célú rendezvények támogatása.

Adószám: 19147730-1-11

 

Aki időt nyer, életet nyer Alapítvány a Sürgősségi Betegellátás Fejlesztésére

Képviselő: Dr. Kocsis Tamás kuratóriumi elnök

2821 Gyermely, Petőfi tér 1.

Célok:

A Zsámbéki mentőállomáson és a régiót ellátó esetkocsi szolgálattal rendelkező mentőállomáson szolgálatot teljesítő kocsik felszerelésének fejlesztése a szükséges legmagasabb szintre. A Zsámbéki központi orvosi ügyelet fenntartásában és műszerparkjának továbbfejlesztésében való közreműködés. Az alapellátásban tevékenykedő intézmények eszközfejlesztéssel történő támogatása, és a sürgősségi betegellátásban dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása.

Adószám: 18604180-1-11

 

„Gyermelyi Iskoláért” Alapítvány

Alapító tagjai: Balogh Krisztián és Fülöp László

A kuratórium tagjai:
Gábor Brigitta elnök, az Alapítvány képviselője, Süle Zsuzsanna Hajnalka tag, az Alapítvány titkára, Balog Edina Zsuzsanna tag és Bederna Borbála tag.

Adószám: 18509009-1-11

 

Széchenyi Művésztelep Alapítvány

Az alkotótelep adatai
Alapító: Széchényi Péter
Alapítás éve: 1992
Cím: 2821, Gyermely, Tabán út 12.
Levelezési cím: 2821, Gyermely, Tabán út 12. 
Mobil: 06-30/203-8012
E-mail: szechenyia@hotmail.com

Civil csoportok

A NOE Gyermelyi Napraforgók Csoportja

Gyermelyen 2011-ben alakult a Nagycsaládosok Országos Egyesület (NOE) részeként nagycsaládos csoport. Településünkön kiemelkedően sok nagycsalád él. Kis közösségben élünk, gyermekeink nagy része ugyanabba az óvodába, iskolába jár, ugyanazon programokon vesz részt, ezért a tagok ismerik egymást, szorosak az összefonódások. A község rendezvényei, iskolai, óvodai programjai „kibővített” nagycsaládos rendezvények.

Csoportunk életében kiemelkedő jelentőségű a NOE Családbarát Önkormányzat díj elnyerése (2014). Az önkormányzattal és a helyi általános iskolával közösen szervezzük és veszünk részt a községi rendezvényeken, eseményeken, úgymint falunap, gyereknap, iskolakert szépítése.

Csoport vezető: Süle Zsuzsanna

sule.zsuzsa@jacsanet.hu

 

Gyarmatpusztai Technikai és Tömegsport Klub

Képviselő: Szente László

2821 Gyermely, Semmelweis u. 25.,
Telefon: 06-30-4115-904

Egyesületek

Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület

Cím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7

Adószám: 18616260-1-11

Tevékenység: Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

http://www.mufuves.hu/

 

Gyermelyért Faluvédő Egyesület

A Gyermelyért Faluvédő Egyesületet tíz magánszemély alakította meg 1994 novemberében, így az egyik legrégebben működő civil szervezet a községben. A közösségi élet és annak támogatása kezdetektől fontos szempont volt az egyesület életében, mely sok program létrehozásának segítésében, illetve a kezdeményezések, intézmények anyagi támogatásában is megnyilvánult és a mai napig jellemző a tevékenységére.
Az egyesület által szervezett programok közül a fontosabbak a gyalogos és kerékpáros kirándulások, a Borverseny, a Márton napi borest, a Pálinka Est, valamint a községi rendezvények szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
Az egyesület alapította és azóta is megjelenteti a község életéhez szorosan kapcsolódó sajtóterméket, a helyi újságot Gyermelyi Hírlap címmel. 2009-ben elkészült az egyesület honlapja is, ahol a programokról, rendezvényekről folyamatos tájékoztatást nyújt a tagoknak és az érdeklődőknek.