Testvértelepüléseink

Határon túli kapcsolataink

Gyermely vezetősége fontos feladatának tekinti nemzetünk, közösségeink összetartozásának óvását határainkon belül és határainkon túl.
2012. szeptember 9-én nagyszámú ünneplő és emlékező közönséggel, vendégekkel tartottuk a „Nemzeti Összetartozás” Emlékmű és az áthelyezett I. és II. világháborús emlékművek avatási ünnepségét. A rendezvény az összefogás jegyében zajlott, Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről és Kárpátaljáról ünnepségünkre érkezett delegációk részvételével. Velünk ünnepeltek Székelyhíd, Beregszász, Csantavér, Izsa, Kürt polgármesterei, egyházi elöljárói.
Az avató ünnepség keretében aláírtuk a kapcsolatunkat megerősítő, hivatalos rangra emelő együttműködési szándéknyilatkozatot. Hiszen valljuk: ha összefog a közösség a település határain belül, akkor megtalálja az együttműködés jó szándékú lehetőségeit határain túl is. Ha erős közösségek fognak össze, segítve egymást, akkor szilárd alapjaivá válnak az országnak, ezzel támogatva és erősítve az egész nemzet összetartozását.

Német kapcsolat

Kezdetben – 1991-től – a gyermelyi református, és a veldhauseni evangelikus gyülekezet közötti cserekapcsolatról volt szó, majd ebbe kapcsolódott be az iskola és a Német Nemzetiségi Önkormányzat. 2010-ben a két település – Gyermely és Neuenhaus – polgármesterei Partnerségi megállapodást írtak alá, amelyben hivatalosan is kinyilvánították együttműködési szándékukat.

Településeink több mint 1200 km távolságra – 16 óra buszút – vannak egymástól. Mégis a közös programoknak, egymás hazája és élete megismerésének köszönhetően személyes kapcsolatok, igazi barátságok szövődtek közöttünk.

Évente egyszer – felváltva – útra kel egy csoport a másik településre. Községünkben a Veldhausen baráti kör tagjai szervezik a programokat, lehetőséget teremtve a gyerekek, fiatalok számára a bekapcsolódásra. A nyár sokak által várt programja az iskolai anyanyelvi német-tábor, ahol egy elkötelezett német nyugdíjas pedagógus és a vele érkező fiatalok foglalkozásokat tartanak diákjainknak.
A hivatalos delegációk látogatásai szintén fontosak, hiszen mérföldköveket jelentenek az egymás jobb megismerése felé vezető úton.