Határozatok

82/2018.(IV.24.) önkormányzati határozat
Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete az Esztergomot az M1-es autópályával összekötő közúti kapcsolat, azaz az R11-es 2×2 sávos gyorsforgalmú út tervezésének előkészítése kapcsán 2018. április 24-én Gyermelyen megtartott lakossági fórumon, a Constreál Mérnöki Iroda Kft. munkatársai által ismertetett információk és bemutatott térkép alapján az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület
-elsősorban a fekete vonallal jelzett “Mány elkerülő 3. változat” nyomvonalat,
-másodsorban a kék vonallal jelzett “B” jelzésű nyomvonalat támogatja.

A Képviselő-testület az “A” jelzésű, piros nyomvonal településhatárunkhoz közeli részével -a Vadalma Tanya elhelyezkedése miatt- nem ért egyet, ezt a variációt nem támogatja.

II.
A Képviselő-testület javasolja, hogy a 1105. sz országos közúton elhelyezkedő Szomor- Felsőörs-Zsámbék-Mány útkereszteződésnél, a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében fontolják meg a körforgalom kiépítését.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kókai Rita polgármester

R11 gyorsforgalmi út