Elérhetőségek

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Gyermelyi Székhely Hivatala

 

Cím: 2821 Gyermely, Petőfi S. tér 1.
Telefon: 34/570-000, 06-30-853-9847
Fax: 34/370-421
E-mail: hivatal@gyermely.hu

 

Kókai Rita
polgármester
polgarmester@gyermely.hu 06-30-833-80-35
34/570-000
Mike Hajnalka
jegyző
jegyzo@gyermely.hu 06-30-362-37-44
34/570-000
Dr. Nagy Zsolt
aljegyző
aljegyzo@gyermely.hu 06-30-641-60-66
34/570-000
Minorics Ákos
műszaki ügyintéző
muszak@gyermely.hu 06-30-833-51-23
34/570-000
Tóth Ágnes
kulturális referens
szervezes@gyermely.hu 06-30-773-30-54
Dinnyésné Bányik Barbara
élelmezés, recepció
elelmezes@gyermely.hu
recepcio@gyermely.hu
06-30-428-54-09
06-30/853-98-47
Földháziné Harsányi Margit
anyakönyvi ügyek
hivatal@gyermely.hu 06-30-853-98-32
Helmecziné Bokros Ildikó
adó- és hagyatéki ügyek
ado@gyermely.hu 06-30-853-98-46
Lehoczkiné Baranyai Csilla
pénzügy
gazdalkodas@gyermely.hu 06-30-833-21-18
Varga Anna
szociális ügyek
igazgatas@gyermely.hu
titkarsag@gyermely.hu
06-30-331-23-37
Zsebők-Gurin Marianna
pénzügyi vezető
penzugy@gyermely.hu 06-30-983-76-39

 

 

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori kirendeltsége

 

Cím: 2821 Szomor Vörösmarty u. 3.
Telefon: 34/580-530
Fax: 34/370-604
E-mail: hivatal@szomorkozseg.hu

 

Nagy György
polgármester
polgarmester@szomorkozseg.hu 34/580-530
Mike Hajnalka
jegyző
hivatal@szomorkozseg.hu 34/580-530
Fürjesné Tóth Kornélia
adó- és hagyatéki ügyek
hivatal@szomorkozseg.hu 34/580-530
Zsebők-Gurin Marianna
gazdálkodás
penzugy@gyermely.hu 34/580-530
Földháziné Harsányi Margit
igazgatás, szociális és gyámügyek, engedélyezések
hivatal@szomorkozseg.hu 34/580-530

 

 

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Héregi kirendeltsége

 

Cím: 2832 Héreg, Fő út 84.
Telefon: 34/372-665, 34/572-507
Fax: 34/372-607
E-mail: hereg-hivatal@t-online.hu
polgarmesterhereg@t-online.hu

 

Nieszner József
polgármester
polgarmesterhereg@t-online.hu 34/372-665
Dr. Nagy Zsolt
aljegyző
aljegyzo@gyermely.hu 34/372-665
Koblencz Jánosné
adóügyi főelőadó
hereg-hivatal@t-online.hu 34/372-665
Bakonyiné Lovasi Márta
pénzügyi munkatárs
penzugyhereg@t-online.hu 34/372-665
Janonovics Tiborné
ügykezelő
heregiktato@t-online.hu 34/372-665