Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 85.§-a szerint „Közös önkormányzati Hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.” E jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Gyermely, Szomor és Héreg Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületi döntésével 2013. március 1. napjától alakult meg.