Januári híreink

2016. 07. 21.

A közeljövő alkalmai:

Január 28. csütörtök, 18 óra – Doni és I. világháborús megemlékezés

Február 3-4-5. szerda-péntek, 18 óra – Ökumenikus istentiszteleti alkalmak

Február 14. vasárnap, 11 óra – Böjt első vasárnapja úrvacsorával. Házasság heti záró alkalom, házassági évfordulósok köszöntése

Február 13. szombat – Presbiteri konferencia (Környe)

Március 4. péntek 17 óra – Tatai Református Egyházmegye küldöttségének látogatása

Március 12. szombat – Női konferencia (Komárom)

 

A balatonfenyvesi hittantábor ebben az esztendőben június 20-24-ig tart.

 

ÖKUMENIKUS ALKALMAK

  1. február 3 – február 5.

A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”  (1Pt 2,9 )

 

A 2016. évi imaheti programot a lettországi keresztény testvérek állították össze. Fontosnak találták, hogy felidézzék Péter apostol összefoglaló szavait, amelyek Isten népének ismérvei hitbenileg is, és etikailag is. Arról beszél, hogy a korai egyház az evangéliummal való találkozást megelőzően nem volt egy nép. De miután hallották Isten elhívását arról, hogy ők egy kiválasztott nemzetség, és elfogadták Isten Jézusban adott megváltásának erejét, Isten népévé váltak. Ezt a valóságot, fejezi ki a keresztség, amely minden keresztény számára közös, amelyben víztől és Szentlélektől születünk újjá (Jn. 3.5). A keresztségben meghalunk a bűnnek, hogy Krisztussal az isteni kegyelem új életére támadjunk fel.

              Minden nap folyamatos kihívást jelent, hogy tudatosítsuk magunkban ezt az új, krisztusi identitásunkat. Hogyan értjük arra szóló közös elhívásunkat, hogy „Isten népévé” legyünk? Hogyan fejezzük ki keresztségbeli identitásunkat, azt hogy „királyi papság” vagyunk? Abban a hitben és reményben élhet az Egyház, hogy Isten kézen fogva vezeti, hiszen tulajdon népének tekinti. Ebből azonban egyházának azt a hitbeli és etikai következtetést kell levonnia, hogy az Egyház tagjai egyedül csak Istenhez tartozhatnak! Ezt azonban nem, csupán az ünnepi alkalmakon kell kifejezésre juttatniuk, hanem a hétköznapokban, a mindennapi magatartásban is…

Olyan időben gyülekezik össze Isten újszövetségi népe ezen a héten, amikor az európai keresztényeknek kemény próbát kell kiállniuk. Az elvilágiasodás növekedése következtében Isten temploma sem épülhet holt kövekből! Ezért a keresztény templomokat Isten népének újra meg kell töltenie, az igehirdetéseket figyelmes hittel kell hallgatnia, hogy növekedjen és erősödjön az Isten parancsolatainak való engedelmességben! Krisztus Egyházának tagjai tehát a keresztség által Istenhez tartozó emberek. De a megmaradáshoz elengedhetetlen hogy szentek legyenek, mert az Úr, az ő istenük, szent (vö: 3Móz/ Lev 19,2). Isten népe ezzel terjesztheti igazán ebben a világban Isten dicsőségét (1Pt 2,9).

Szolgálják ezek az alkalmak hitünk, és az istengyermeki életben való növekedésünk javát!

(részlet a 2016-os ökumenikus imahét programfüzetéből)

 

Az ökumenikus alkalmak 18 órakor kezdődnek, felváltva a református és a katolikus templomokban, melynek rendje a következő:

Február 3. szerda SZOMOR

Katolikus templom: Nt. Máté László Tatai Református Egyházmegye Esperese (Komárom)

Február 4. csütörtök GYERMELY

Református templom: Dr.Csépány Gábor egyetemi lelkész (Budapest)

Február 5. péntek  GYERMELY

Katolikus templom: Jakab Enikő lelkipásztor (Bajna)

 

Hívunk mindenkit a Gyermelyi- Református és Római Katolikus, valamint a Szomori Római Katolikus Egyházközségek vezetése nevében ökumenikus alkalmainkra, „hogy az Úr nagy tetteit hirdessük”.

Áldáskívánással:
Petró Klaudia lelkész, Nyiri Róbert kanonok, esperes