Kálvária

A nemzeti érték megnevezése: Kálvária

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: Épített környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 2821 Gyermely, Kálvária-dűlő

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A gyermelyi Kálvária-dombot 1911-ben hozták létre, a huszadik század második felében teljesen elhanyagolták. A rendszerváltás után a katolikus egyház egy hívek nekiláttak rendbetételének, azonban nagyon lassan haladtak a munkálatok, anyagi források híján először csak a környezetét tudták rendbe hozni. 2011-ben megkezdődött a stációk és képek rendbetétele, azonban az anyagiak miatt lassan haladtak. Mára újra dísze lehet a falunak, bár vannak, akik létezéséről sem tudnak. A szomori bekötőútról elénk táruló gyönyörű látvány része a Paphegy oldalában elhelyezett kálvária is.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A kálvária nemcsak a falu vallásos életének, hanem történelmének, kultúrájának is része, a lakosok felekezeti hovatartozástól függetlenül szívükön viselik sorsát, ahogy ez a felújítási munkálatoknál is szembeötlő volt. Nemcsak a falu terének, hanem életének is része.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Tóth Ágnes (szerk.)

2014    Gyermelyen itthon vagyunk. Gyermelyi prospektus. Gyermely

http://csendhegyek.blogspot.hu/2013/05/gyermely-kalvaria.html