Felhívás a HÉSZ módosításhoz

2018. 05. 07.

FELHÍVÁS

 

Gyermely közigazgatási területén az egyes területek, telkek területfelhasználási lehetőségét, illetve a helyi építés rendjét, az egyes telkek beépíthetőségére vonatkozó helyi szabályokat, azaz hogy, hol, mit és mi módon építhetünk, Gyermely településrendezési tervei határozzák meg.

A jelenleg hatályos településrendezési tervek:

  • Gyermely Község Önkormányzatának 151/2013. (VII. 02.) önkormányzati határozatával elfogadott településszerkezeti terve,
  • és Gyermely helyi építési szabályzatáról szóló 6/2006. (VI. 08) önkormányzati rendelete, mely a 18/2013 (VII.03.) rendelettel módosításra került.

A hatályos településrendezési tervek a Hivatalban és a www.gyermely.hu honlapon megtekinthetők.

Gyermely Önkormányzatának településfejlesztési elképzelései, valamint az országos jogszabályok változásából adódó jogszabályi kötelezettség időszerűvé teszik ezek felülvizsgálatát, módosítását.

Gyermely Önkormányzata fontosnak ítéli a helyi lakosság, valamint a területén működő gazdálkodó szervezetek fejlesztési, beruházási igényeinek támogatását, ezért kéri az érintetteket, hogy amennyiben olyan fejlesztési szándékuk van, melyet a jelenleg hatályos tervek nem tesznek lehetővé, azt jelezzék a Polgármester felé, az alábbi címen:

  • Gyermely Közös Önkormányzati Hivatal, 2821 Gyermely, Petőfi Sándor tér 1.
  • elektronikus levélben történő megküldéssel a muszak@gyermely.hu e-mail címre.

Ehhez írásbeli kérelmet kell benyújtani 2018. július 1-ig, melyhez mellékelünk egy formanyomtatványt, mely a szükséges információkat tartalmazza. Kérjük, hogy a kérelem mellékletéhez az érintett terület vonatkozásában térképkivonatot is mellékeljenek.

Ha a kérelem szakmailag támogatható, akkor a képviselő-testület dönt a rendezési tervi módosítások beépítéséről és módjáról. A magánérdekből történő gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó rendezési tervi módosítások eljárási költségei átháríthatók a kérelmezőre településrendezési szerződés keretében, melyben többek között rögzítésre kerülnek mind az önkormányzat, mind a kérelmező kötelezettségvállalásai.

Együttműködésüket megköszönve:

 

Kókai Rita                                                                                                                                                                              polgármester

Egyedi kérelem HÉSZ módosításhoz