A Katolikus Egyházközség programjai – november

2016. 11. 04.

Novemberi imaalkalmaink, programjaink:

  1. Szentmise 8:00 Óvodás hittan a Szentmise alatt a közösségi teremben
  2. Szentmise 8:00
  3. Karitász bál 20:00
  4. Szentmise 8:00 Krisztus Király ünnepe, Szent Erzsébet kenyere
  5. Advent 1. vasárnapja (gyertyagyújtás: ministránsok) Szentmise 8:00 Családos, gitáros Szentmise

Ministránsfoglalkozás a Szentmise után

 

Gondolatok közelgő ünnepnapjainkhoz:

„Katolikus anyaszentegyházunk november 1-jén mindenszentek ünnepét üli. Ez a nap elválaszthatatlan a népi hagyományban a halottak tiszteletétől. Egyházmegyénk főpásztora gyakran hangoztatta – és igaza van –, hogy a hagyományt tiszteletben kell tartani. E két ünneppel kapcsolatos gondolataimat osztom most meg a kedves olvasókkal.

Ősz van. A falevelek megsárgultak. Lassan-lassan elválnak éltető forrásuktól, útnak indulnak az elmúlás útján. Kényszeredetten teszik ezt, mintha nem akarnának eljutni a holtpontra, a földre. Hullnak a fáról, de lehetőleg a leghosszabb utat teszik meg – amibe gyakran a szél is besegít – a halálig. Ebben az őszi környezetben, amely az elmúlás hangulatával telített, egy magányos, idős ember sétálgat. Gondolataiba merülve észre sem veszi, hogy elér a temetőbe. Leül padra, gyönyörködik az őszi tájban.

Lassan-lassan az elmúlás, a halál gondolata veszi egészen birtokába kalandozó gondolatait. Így elmélkedik: közeleg halálom, az elszámolás. Valaki rám bízta mindazt, amit kaptam, az életet. S számon kér mindezért. Mit tettem én eddig? Gyerekkor – nem vagyok felelős érte. Diákévek – tanulni nem szerettem, habár volt egy kis eszem. Ifjúság – voltak szerelmi kalandjaim, de ezekben mindig csak önmagam kerestem. Munkámat általában úgy végeztem, mint a többség, mindig a könnyebb részt választottam, és nem érdekelt a lelkiismeretesség, csak a haszon. Gyűjtöttem egy kis vagyont, megnősültem, lett egy gyermekünk, aki most külföl­dön él, én meg kényelmes életet, vegetáló életmódot folytattam. Templomba is eljártam – de csak eljártam: beültem a padba, de sosem jutott el értelmemig, ami ott történt, ami ott elhangzott. Lassan megöregedtem, most nyugdíjas vagyok. Itt ülök a temetőben, a halottak között. Egyszer én is idekerülök… De ki voltam életemben? Lehettem volna valaki, de nem voltam más, mint egy nagy változó semmi. Tenni kellene még valamit, amíg még van lehetőség, van idő. „

(Opra István: http://www.romkat.ro/hu/node/3760)

Somlai Anikó hitoktató

 

read more

Júliusi híreink

2016. 07. 21.

Kedves Testvérek!

Nyáron vasárnaponként a Szentmisék szokott időben 9.15-kor lesznek, melyek előtt 9.00 órakor az Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk.

Néhány gondolat Fülöp Ákos atyától a nyárra:

Ti kinek tartotok engem?

„Kicsoda számomra Jézus Krisztus?

Egy nagyszerű ember, aki sok jót tett, szépeket mondott…??

Ha csak ennyi, akkor rossz úton járok. Jézus sokkal több ennél, Isten Fia, Megváltó. Ő az Isten felkentje. Tudatosítsam magamban, hogy Jézust valóban annak tartsam, aki.

A nagy emberek követése kellemes dolog lehet. Rám is hull az ő dicsőségéből, népszerűségéből. Tennem szinte nem kell semmit, a fáradtságot könnyen elviselem.

Jézus követése nem ilyen kényelmes út. Arra kér, hogy vegyem fel mindennap a keresztemet.

„Ó az a néhány ember, akiket győznöm kell türelemmel, azok a nehéz napok, amikor olyan ideges vagyok. Ó az a néhány lélek, akikkel közös lakásban élek, az iskola vagy a munkahely, naponta színig megtelő kehely.”

A napi erőfeszítés, az áldozatvállalás, a megvetettség, a meg nem értés vállalása a Krisztus követés velejárója lehet. De érte vállalom, vele akarom járni utamat, mert hiszem, mert tudom, hogy csak ez az út vezet az igazi boldogságra, életem végső céljához, az örök boldogságra. És azt is megtapasztalhatom, hogy már itt a földön, valamit megsejthetek az örök boldogságból, már itt a földön részem lehet Isten szeretetének megtapasztalásában.

A nyári időszak örömei különös lehetőséget adnak számunkra a

tanúságtételre. Vállaljuk bátran, bárhol is vagyunk, krisztusi voltunkat, tegyünk tanúságot bátran az Isten szeretetéről.”

Minden kedves Testvérünknek pihentető, lélekben és testben is megújuló nyári időszakot kívánunk!

 

Somlai Anikó hitoktató

 

read more

Júniusi híreink

2016. 07. 21.

 

Június 04-én szombaton délután 15.30-kor lesz Szentmise.

Június 05-én vasárnap a Szentmise elmarad, helyette ökumenikus istentisztelet lesz a GyeReCsak színpadon 11.00-tól

Június 12-én vasárnap 9.15-kor Te Deum, Tanévzáró Szentmise lesz.

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívjuk imaalkalmaikra, együttléteinkre.

 

Somlai Anikó hitoktató

 

read more

Májusi hírek

2016. 07. 21.

A Katolikus Egyházközség ünnepi alkalmai:

Május 1-én, a hónap első vasárnapján szeretettel várjuk az anyukákat, nagymamákat, keresztanyákat a Szentmisére, ahol értük imádkozunk, megemlékezünk róluk.

Május 07-én szombaton este Bajnán 18 órai kezdettel Erdő Péter bíboros úr a bérmálás szentségében részesíti egyházközségünk két fiatalját. Imádkozzunk értük, hogy bátran vállalják a nagykorúságot Krisztusban és megmaradjanak az Ő kegyelmében!

 

Május 15-én Pünkösdvasárnap 9:15- kor Szentmise lesz Gyermelyen, délután 16:00-kor Gyarmatpusztán Szentlélekhívó imádságra hívjuk a kedves testvéreket. Az előző évekhez hasonlóan gyalogos zarándoklatot szervezünk délután Gyarmatpusztára, mely a volt Barbara virágbolttól indul 15 órakor. Az imádság után közös beszélgetés, agapé lesz, melyre süteményt szívesen fogadunk, a többiről gondoskodunk.

Május 22-én Szentháromság vasárnapján a Szentmisében 5 gyermek járul először az áldozás szentségéhez. Imádkozzunk értük, hogy Jézus megtartsa őket szeretetében, és így találkozzunk velük a Szentmiséken!

 

Május 29-én Úrnapján Szomoron 8 órakor lesz a Szentmise. Kérjük az elsőáldozókat és a gyermekeket, hozzanak magukkal a körmenetre kis kosárban virágszirmot, amit az Oltáriszentség előtt szórhatnak majd.

Szeretettel várjuk Testvéreinket imaalkalmainkra, együttléteinkre!

 

Somlai Anikó hitoktató

 

read more

Áprilisi híreink

2016. 07. 21.

Április 3-án a Szentmisében ovis hittanos foglalkozást tartunk a közösségi teremben.

Április 10-én Családos Szentmise lesz, melyben a családokkal a családokért imádkozunk.

Április 22-én pénteken 18 órakor előadás lesz az aulában zarándoklatok témában. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket, útkeresőket!

Április 24-én a Szentmise után ministránsfoglalkozást tartunk.

A vasárnapi Szentmisék előtt 9 órakor az Isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk.

Ezt a rózsafüzér imádságot Jézus diktálta le Szent Fausztina nővérnek.

Jézus ezeket mondta:

„Bárki, aki legalább egyszer elimádkozza ezt, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat… Ez az ima a vihart is lecsendesítheti… Fontos ezt az imát haldoklók mellett imádkozni! Megbékélést hoz a halál perceiben!”

Szeretettel várjuk kedves testvéreinket minden együttlétünkre! Köszönjük azok segítségét, akik részt vettek a templomi nagytakarításban, a húsvéti szertartások, ünnepnapok zavartalan lebonyolításában, imádságos-énekes hátteret biztosítottak, amellyel húsvéti ünnepünk még felemelőbb lehetett.

 

Somlai Anikó hitoktató

 

read more