Júniusi híreink

2016. 07. 21.

A június 5-én vasárnap a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁSRA emlékezünk, ökumenikus istentisztelettel a „GYE-RE-CSAK” színpadnál. Az ünnepi műsor 10 órakor, az istentisztelet a szokott időben 11.00-kor kezdődik.

Június 12-én vasárnap, HITTANOS TANÉVZÁRÓRA hívjuk szeretettel Önöket, hittanos gyermekeiket a 11.00-kor kezdődő istentiszteletünkre a református templomba.

TÁBOROZNI MEGYÜNK! A Gyermelyi Református Egyházközség, Balatonfenyvesen szervezett tábora 2016. június 20-24- ig tart.

A tábor pontos helyszíne: Magyarországi Református Egyház Gyermek és Ifjúsági Üdülője (Balatonfenyves-Alsó, Mária u. 54.)

A JELENTKEZŐKNEK TÁBORI MEGBESZÉLÉS 2016. JÚNIUS 14 -ÉN 11.00-KOR KEZDŐDŐ ISTNENTISZTELET VÉGÉN!!!

Hetedik alkalommal rendezi meg a Dunántúli Református Egyházkerület a REND-et, ez alkalommal a Veszprémi Református Egyházmegye szervezésében, Balatonfüreden, a városi sportcsarnokban és környékén. A „magyar tenger” közelében a reménység igéire figyelünk. Isten bíztató üzenete: „Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön” (Ézsaiás 35,7)

Gyülekezetünk június 25-én szombaton csatlakozik a programokhoz. Bővebben: www.rend.hu

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!

Isten áldása kísérje mindennapjainkat!

 

Petró Klaudia lelkipásztor

 

read more

Májusi hírek

2016. 07. 21.

A Gyermelyi Református Egyházközség ünnepi alkalmai:

Május 1.   11 óra – az istentiszteleten az édesanyákat külön köszöntjük

 

PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR:

Május 05. délután 18 óra – Az áldozócsütörtöki istentiszteleten tudásukról tesznek bizonyságot konfirmandusaink.

Május 15. délelőtt 11 óra – Pünkösd vasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással.

Május 16. délelőtt 11 óra – A pünkösd hétfői istentiszteleten tesznek fogadalmat konfirmandusaink, majd a 10, 20, 30….70 évvel ezelőtt konfirmáltakat köszöntjük. Az úri szentjegyeket ezen az alkalmon is kiszolgáltatjuk.

Áldott pünkösdöt kívánunk! Az alkalmakra mindenkit szeretettel várunk!

 

TÁBOROZNI MEGYÜNK !

A  Gyermelyi Református Egyházközség, Balatonfenyvesen szervezett tábora 2016. június 20-24-ig tart.

Minden nap egy történet dolgozunk fel, imádság, aranymondás, beszélgetés, kézműves feladat, csoportjáték, kottás ének segítségével, délutánonként strandolás. A részvételi díj, (a korábbi évekhez hasonlóan) pályázati támogatás függvénye.

A Dunántúli Református Egyházkerület balatonfenyvesi táborai:

1 – Hittanos tábor 2016. július 11-16. (hétfő-szombat) között az általános iskolás korosztály részére.

Témánk: „Állati küldetés” – állatok a Bibliában.

2 – DURIT- Ifjúsági tábor 2016. július 18-23. (hétfő-szombat) között a középiskolás korosztály részére.

Idei táborunk az Aki győz – a valódi győzelem jutalma alcímet viseli.

Mind a hittanos, mind az ifjúsági tábor költsége egy fő részére 24.000.- forint, melyből a szülő által kedvezményesen 8.000.- forint fizetendő a tábor első napján belépéskor.

A jelentkezési lapot a lelkészi hivatalon keresztül kell eljuttatni a táborszervezőhöz.

A jelentkezés határideje: 2016. május 31.

3 – A családos hét 2016. július 4-9. (hétfő-szombat) között kerül megrendezésre.

A hét címe: „MIÉRT? – MINDENNAPI KÉRDÉSEINK” Számítunk a kisgyermekes családokra, a nagyobb gyerekekkel érkezőkre, és persze olyanokra is, akik egyedül nevelik gyermeküket, gyermekeiket.

A tábor összesen 56 családot tud fogadni (4 ágyas szoba: 24 db; 6 ágyas szoba: 22 db. Amennyiben a 4 és 6 ágyas szobák elfogynak, a főépületben is tudunk szállást biztosítani). A jelentkezés érkezési sorrendben történik!  A helyi lelkipásztortól igényelhető jelentkezési lapot a jelentkező család juttatja el a táborszervező címére, emailben vagy postán!

A jelentkezés határideje: május 31. (ill. ameddig a létszám be nem telik!)

Árainkat idén nem emeltük. Így a tábor költsége egy főre az egész hétre 24.000 Ft, melyből kedvezményesen 8.000 Ft fizetendő egy főnek az egész hétre. Ez alól kivételt képez a 0-3. éves gyermek, akiért ennek az összegnek a felét, azaz 4.000 Ft-ot kell fizetni. Az ár tartalmazza a szállást, a háromszori étkezést, és a programokon való részvételt.

A táborok pontos helyszíne: Magyarországi Református Egyház Gyermek és Ifjúsági Üdülője  (Balatonfenyves-Alsó, Mária u. 54.)

 

Petró Klaudia lelkipásztor

 

read more

Márciusi hírek

2016. 07. 21.

Március 4. péntek 17 óra

– A Tatai Református Egyházmegye küldöttségének látogatása

Március 6. vasárnap 11 óra

– A biblia vasárnapja (perselyadományunkat a biblia terjesztésére adjuk)

Március 12. szombat

– Női konferencia (Komárom)

Március 20. Virágvasárnap 11 óra

Március 25. Nagypéntek 17 óra

Március 27. Húsvét vasárnap 11 óra

– úrvacsoraosztás,

– istentisztelet után megbeszélés a konfirmandus szülőkkel

Március 28. húsvét hétfő 11 óra

 

Petró Klaudia lelkész

 

read more

Januári híreink

2016. 07. 21.

A közeljövő alkalmai:

Január 28. csütörtök, 18 óra – Doni és I. világháborús megemlékezés

Február 3-4-5. szerda-péntek, 18 óra – Ökumenikus istentiszteleti alkalmak

Február 14. vasárnap, 11 óra – Böjt első vasárnapja úrvacsorával. Házasság heti záró alkalom, házassági évfordulósok köszöntése

Február 13. szombat – Presbiteri konferencia (Környe)

Március 4. péntek 17 óra – Tatai Református Egyházmegye küldöttségének látogatása

Március 12. szombat – Női konferencia (Komárom)

 

A balatonfenyvesi hittantábor ebben az esztendőben június 20-24-ig tart.

 

ÖKUMENIKUS ALKALMAK

  1. február 3 – február 5.

A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”  (1Pt 2,9 )

 

A 2016. évi imaheti programot a lettországi keresztény testvérek állították össze. Fontosnak találták, hogy felidézzék Péter apostol összefoglaló szavait, amelyek Isten népének ismérvei hitbenileg is, és etikailag is. Arról beszél, hogy a korai egyház az evangéliummal való találkozást megelőzően nem volt egy nép. De miután hallották Isten elhívását arról, hogy ők egy kiválasztott nemzetség, és elfogadták Isten Jézusban adott megváltásának erejét, Isten népévé váltak. Ezt a valóságot, fejezi ki a keresztség, amely minden keresztény számára közös, amelyben víztől és Szentlélektől születünk újjá (Jn. 3.5). A keresztségben meghalunk a bűnnek, hogy Krisztussal az isteni kegyelem új életére támadjunk fel.

              Minden nap folyamatos kihívást jelent, hogy tudatosítsuk magunkban ezt az új, krisztusi identitásunkat. Hogyan értjük arra szóló közös elhívásunkat, hogy „Isten népévé” legyünk? Hogyan fejezzük ki keresztségbeli identitásunkat, azt hogy „királyi papság” vagyunk? Abban a hitben és reményben élhet az Egyház, hogy Isten kézen fogva vezeti, hiszen tulajdon népének tekinti. Ebből azonban egyházának azt a hitbeli és etikai következtetést kell levonnia, hogy az Egyház tagjai egyedül csak Istenhez tartozhatnak! Ezt azonban nem, csupán az ünnepi alkalmakon kell kifejezésre juttatniuk, hanem a hétköznapokban, a mindennapi magatartásban is…

Olyan időben gyülekezik össze Isten újszövetségi népe ezen a héten, amikor az európai keresztényeknek kemény próbát kell kiállniuk. Az elvilágiasodás növekedése következtében Isten temploma sem épülhet holt kövekből! Ezért a keresztény templomokat Isten népének újra meg kell töltenie, az igehirdetéseket figyelmes hittel kell hallgatnia, hogy növekedjen és erősödjön az Isten parancsolatainak való engedelmességben! Krisztus Egyházának tagjai tehát a keresztség által Istenhez tartozó emberek. De a megmaradáshoz elengedhetetlen hogy szentek legyenek, mert az Úr, az ő istenük, szent (vö: 3Móz/ Lev 19,2). Isten népe ezzel terjesztheti igazán ebben a világban Isten dicsőségét (1Pt 2,9).

Szolgálják ezek az alkalmak hitünk, és az istengyermeki életben való növekedésünk javát!

(részlet a 2016-os ökumenikus imahét programfüzetéből)

 

Az ökumenikus alkalmak 18 órakor kezdődnek, felváltva a református és a katolikus templomokban, melynek rendje a következő:

Február 3. szerda SZOMOR

Katolikus templom: Nt. Máté László Tatai Református Egyházmegye Esperese (Komárom)

Február 4. csütörtök GYERMELY

Református templom: Dr.Csépány Gábor egyetemi lelkész (Budapest)

Február 5. péntek  GYERMELY

Katolikus templom: Jakab Enikő lelkipásztor (Bajna)

 

Hívunk mindenkit a Gyermelyi- Református és Római Katolikus, valamint a Szomori Római Katolikus Egyházközségek vezetése nevében ökumenikus alkalmainkra, „hogy az Úr nagy tetteit hirdessük”.

Áldáskívánással:
Petró Klaudia lelkész, Nyiri Róbert kanonok, esperes

 

 

read more

A Református Egyházközség decemberi programja

2015. 12. 07.

Szeretettel hívom Önt és kedves családját a református gyülekezet ünnepi istentiszteleteire, valamint a szentestét előkészítő alkalmakra.

 

A karácsonyi műsor szereplőinek próbái a református templomban:

  • December 19. szombat 9 óra
  • December 21. hétfő 9 óra
  • December 23. szerda  9 óra –  főpróba !!!

 

A fenyőfadíszítés és csomagkészítés időpontja

December 22. kedd 18 óra,  melyre külön szeretettel hívom a szülőket, nagyszülőket, volt konfirmandusainkat…

 

A karácsonyi ünnepkör alkalmai a református templomban:

 

December 20. vasárnap 17 óra

Karácsonyi ráhangolódás a hegedű húrjaival…

Gellért Alpár és Gellért Dorka előadásában hallhatunk lélekemelő dallamokat, majd a templomból indulunk a közös adventi gyertyagyújtásra.

 

December 23. szerda 18 óra

Családi, ünnepi istentisztelet
a gyermekek verses, zenés műsorával.

 

December 25. péntek 11 óra

Karácsony első napi ünnepi istentisztelet.
Ezen az alkalmon az Úr szent asztalát megterítjük.

 

December 26. szombat 11 óra

Karácsony második napi ünnepet záró istentisztelet

 

December 27. vasárnap 11 óra

 

December 31. csütörtök délután 17 órakor

Óévet záró hálaadó istentisztelet

 

Január 1. péntek  11 óra

Újévet  köszöntő istentisztelet

 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 

Megköszönve egész éves támogatásukat, szeretetteljes, Istentől megáldott karácsonyi ünnepet és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok a Gyermelyi Református Egyházközség nevében:

Petró Klaudia református lelkész

 

 

read more

Hittanos tanévnyitó

2015. 09. 02.

Ezúton tájékoztatjuk a hittanoktatásra jelentkezett gyermekeket, szüleiket, családtagjaikat, hogy 2015. szeptember 19-én (szombaton), a hagyományokhoz hűen Gyarmatpusztán kerül sor a tanévnyitóhoz kapcsolódó játékos vetélkedőkre, ahová szeretettel hívjuk a gyarmatpusztai, gyermelyi, szomori, máriahalmi KATOLIKUS, REFORMÁTUS szülőket, gyermekeket és mindazokat, akik egy kellemes napot szeretnének ebben a játékos, vidám közösségben eltölteni.

Ezen alkalomra szeretettel és köszönettel fogadunk minden jókedvű felajánlótól a gyermekek számára süteményt, édességet, üdítőt és gyümölcsöt.

A vetélkedő során szülői segítségre is szükségünk lesz, ezért ehhez is kérjük vállalkozó kedvű szülők segítségét.

Program: Közösen indulunk gyalogszerrel a Gyermelyi Kulturális Központ (iskola) elől délelőtt 10.00 órakor. A játékos vetélkedők Gyarmatpusztán 11.00 órakor kezdődnek, ebéd 12.00 óra körül, majd ismét játék.

Rossz idő esetén a helyszín a következőképpen módosul:

A játékos vetélkedő és az ebéd helyszíne, időpontja:

A GYERMELYI  SPORTCSARNOK, kezdési időpont 11.00 óra.

A részvételi szándékról való visszajelzésüket köszönettel vesszük és megköszönjük.

 

A VENI SANCTE tanévnyitó szentmise kezdési időpontja a római katolikus templomban:

2015.szeptember 20. (vasárnap) 9 óra 15 perc.

A református tanévnyitó istentisztelet időpontja a református templomban:

szeptember 20. (vasárnap) 11 óra.

 

Somlai Anikó hitoktató,

Petró Klaudia református lelkész

read more