PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2017. 10. 10.

A Tóth Béla Emlékalapítvány Kuratóriuma meghirdeti a 2017. évben igénybe vehető alapítványi támogatás pályázati feltételeit.

I. Középiskolában továbbtanuló diákok:

Pályázhat a középiskola 9-12. osztályban továbbtanuló diák, aki a Gyermelyi Általános Iskola intézményéből került a középiskolába. A pályázatban röviden le kell írni az alapítványi támogatási kérelem indokolását. Ebben a támogatásban azok a szociálisan rászorult, átlagosnál jobb tanulmányi eredményű diákok részesülhetnek, akik jelenleg is gyermelyi lakosok.

A pályázathoz csatolni kell:

– a középiskolai felvételt bizonyító okmány másolatát, illetve az iskolalátogatási igazolást és a tanulmányi eredményt bizonyító okmány másolatát,

– a pályázó tanuló szülőjének nyilatkozatát a család egy főre jutó nettó jövedelméről,

– a Gyermelyi Általános Iskola véleményezését.

 

II. Felsőfokú oktatási intézményben továbbtanuló diákok:

II./1. Pályázhat a Gyermelyi Általános Iskola volt diákja, aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, illetve 2017-ben kezdi meg a felsőfokú tanulmányait.

A pályázatban röviden le kell írni az alapítványi támogatási kérelem indokolását. Ebben a támogatásban azok a szociálisan rászorult, átlagosnál jobb tanulmányi eredményű diákok részesülhetnek, akik jelenleg is gyermelyi lakosok.

A pályázathoz csatolni kell:

– a felvételt bizonyító okmány másolatát, illetve az iskolalátogatási igazolást és a tanulmányi eredményt bizonyító okmány másolatát,

– a pályázó tanuló szülőjének nyilatkozatát a család egy főre jutó nettó jövedelméről.

II./2. Pályázhat támogatásra minden diák, a szociális körülményeitől függetlenül, aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, Gyermelyen fejezte be általános iskolai tanulmányait, és jelenleg is gyermelyi lakos.

A pályázathoz csatolni kell:

– a felsőfokú intézmény látogatását igazoló okmányt.

 

III. A Gyermelyi Általános Iskola:

Az iskolai oktatás, képzés színvonalának további emelését segítő eszköz beszerzéséhez, és az ehhez tartozó egyéb költségek fedezetére támogatás igényelhető.

A pályázatban röviden ismertetni kell az alapítványi támogatási igényt, a beszerzésre kerülő eszközök értékét, a hozzátartozó egyéb tervezett költségeket, valamint a fejlesztéssel kapcsolatosan elérni kívánt célokat.

Mindhárom támogatás esetében a pályázatokat 2017. október 15-ig kell benyújtani az alábbi címre:

 

Tóth Béla Emlékalapítvány Kuratóriuma

2821 Gyermely, Bajnai út 1.

 

Tóth Béla Emlékalapítvány Kuratóriuma