ÁLLÁSHIRDETÉS

2017. 03. 21.

Gyermelyi Kippkopp Napköziotthonos Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

KomáromEsztergom megye, 2821 Gyermely, Iskola utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvónői feladatkör ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat. – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Alapszintű internetes alkalmazások,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus,
 • SNI,BTM-gyerekek nevelésében szerzett tapasztalat. – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • A munkavégzés helyéhez közeli lakóhely.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű együttműködés, gyermekszeretet, csapatmunka, kommunikáció.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló oklevél, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyermelyi Kippkopp Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2821 Gyermely, Iskola utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
  2017/30. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 • Elektronikus úton Árpádhalmi Ferencné részére a gyermelyovi@gmail.com e-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Árpádhalmi Ferencné, Komárom-Esztergom megye, 2821 Gyermely, Iskola utca 12.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes találkozás, elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Gyermely Község Önkormányzata – 2017. március 22.
 • Gyermely község honlapja – 2017. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyermely.hu honlapon szerezhet.